မဂၤလာပါ။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလရဲ့ သတင္းလႊာရယူဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္လို႔လာပါျပီ။ EU စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား၊ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးရာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဖိုရမ္မ်ားျဖင့္ ေမလဟာလည္း အလုပ္မ်ားေသာ ကာလျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။

ယခုလ လစဥ္သတင္းလႊာမွာေတာ့ က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခ့ဲတ့ဲ TRP အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သူ မေအးျမနႏၵာစိုးရဲ့ စကားလက္ေဆာင္ကို မွ်ေဝထားပါတယ္။ ေနာက္လမ်ားမွာလည္း GEN အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီ ၀င္ မ်ားႏွင့္ CU ၀န္ထမ္း မ်ားမွ မိမိတို႔၏ GEN ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳစကားလက္ေဆာင္မ်ား ပါ၀င္မွ်ေ၀ေပးပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။ 

ေအးျမနႏၵာစိုး (TRP Member, GEN) 

မဂၤလာပါရွင့္ !

            ကၽြန္မ GEN ကို ၂၀၁၁ ႏွစ္မွ စတင္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ အစ္မ အရင္းလို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခ်စ္ခင္ေလးစားရတဲ့ အစ္မ တစ္ဦး၏ အခ်ိတ္အဆက္ေၾကာင့္ GEN ၏ အစည္းအေ၀းမ်ားကို တက္ေရာက္ဖူးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ေနာက္ပိုင္းမွ စၿပီး GEN မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား အစရွိသည့္ ပြဲမ်ားကို ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ GEN မွ ျပဳလုပ္သည့္ Event မ်ားမွာလည္း Volunteer အျဖစ္ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ GEN ႏွင့္ အျမဲတမ္း ထိစပ္မႈရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆိုင္တဲ့ Gender ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း စုေဆာင္ေလ့လာမွတ္သားခြင့္မ်ား မျပတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

        ကၽြန္မသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ GEN ( CCL ) Training program တစ္ခုတြင္ Training coordinator ရာထူးျဖင့္ (၄) လတာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက GEN တြင္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က GEN တြင္ရွိသည့္ ၀န္ထမ္းဦးေရသည္ လက္ခ်ိဳးေရတြက္လို႔ရၿပီး စုစည္းက်စ္လစ္စြာ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ ညီ၊ အစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမ၊ ညီအစ္မမ်ားကိုလည္း ေတြးမိတိုင္း ျပန္လည္ လြမ္းဆြတ္ တမ္းတမိပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ GEN  သည္ ၀န္ထမ္းဦးေရ မ်ားျပား တိုးတက္လာၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ရံုးခန္းႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ အလြန္ပင္ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူမိပါသည္။

          ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေလာက္မွ စတင္ၿပီး GEN တြင္ TRP member ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ Member ျဖစ္စပိုင္းတြင္ ကၽြန္မသည္ အျခားေသာေနရာ တစ္ခုတြင္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ျခင္း၊ အစရွိသည့္ မအားမလပ္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ Member ၏ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မႈမ်ား အနည္းငယ္ အားနည္းခဲ့ပါသည္။

          ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွ စ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ Member ၏ တာ၀န္မ်ားကို ကိုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် GEN ၏ CU, SC အျခားေသာ Member မ်ားႏွင့္ အတူတကြ အနည္းငယ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြန္မတို႔သည္ က်ား၊ မ တန္းတူ ညီမွ်ေရး ရရွိေစရန္အတြက္ႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို တန္ဖိုးထားေလးစားေသာ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ခရီးလမ္းက ဆက္လက္ရွိေနသည့္အတြက္ အားလံုး အတူတကြ Positive Emotion / Mindful compassion အစရွိသည့္ ခံယူခ်က္မ်ားနွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါ လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ ထူးျခားသတင္းမ်ား

 

က်ား၊ မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားခ့ဲရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဖိုရမ္

                 လူဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ ၾကီးမွဴးေသာ က်ား၊မ ေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားခ့ဲရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဖိုရမ္ကို ေမလ ၉ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟေဟာ္တယ္တြင္ က်င္းပခ့ဲပါတယ္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးရိွ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ CSO,NGO,INGO, UN ႏွင့္ Development Partners မ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအဝင္ တက္ေရာက္သူေပါင္း ၂၃၀ ေက်ာ္ရိွခ့ဲျပီး မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က်ား၊မေရးရာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေပးအပ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားေကာက္ယူေဆြးေႏြးခ့ဲပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ရာတြင္ လစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးခ့ဲျပီး ေရွ့ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားေဆြးေႏြးခ့ဲျပီး ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုးခ့ဲပါတယ္။

က်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားခ့ဲရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဖိုရမ္

စာအုပ္မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား

             အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒေတြမွာ ဘယ္လို အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ပါဝင္ဖို႔လိုသလဲ၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုတာကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားတဲ့ “တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ျဖည့္ဆည္းရန္ ကြက္လပ္မ်ား” စာအုပ္ ၊ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ မိန္းကေလးငယ္ေတြအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သူေတြက ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဘယ္လိုျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခံရလဲ၊ တူညီတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံျဖစ္ေပမယ့္ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ဘယ္လုိကြာျခားေနလဲ၊ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ မိန္းကေလးငယ္ေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ဘယ္လုိအခက္အခဲ အတားအဆီးေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရလဲ၊ အစ႐ွိတဲ့ အခ်က္ေတြကို စုစည္းျပီး ေဖာ္ျပထားတဲ့ တရား႐ံုးမ်ားက ဆံုးျဖတ္ျပီးသြားျပီျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ မိန္းကေလးငယ္ေတြ ၾကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ရတဲ့ “အၾကမ္းဖက္မႈ ၁၀၀" စာအုပ္ႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေတြ႔ၾကံဳခံစားခဲ့ရသူေတြအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ႐ွိတဲ့ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက ဘယ္လုိဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးအပ္ေနလဲ၊ အဲဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြမွာ အားသာခ်က္နဲ႔ လစ္ဟာခ်က္ေတြ ႐ွိလား၊ ဒီလိုလစ္ဟာခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာကုိ ေလ့လာထားတဲ့ “က်ား၊ မ ေရးရာ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေတြ႔ၾကံဳခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ေပးအပ္လ်က္႐ွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား”ေလ့လာမႈစာတမ္း စတ့ဲ စာအုပ္ (၃) အုပ္ကုိ မိတ္ဆက္သည့္ အခမ္းအနားကို ေမလ ၄ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ LOTTE ဟိုတယ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္မွ ဒါရိုက္တာ (ယာယီ) ေဒါက္တာေကသီျမင့္သိန္းမွ အခမ္းအနား က်င္းပရျခင္းအေျကာင္း မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းခဲ့ျပီး ဦးဘီလီကံျမတ္ (အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ၊ သဂၤဟဂ်န္ဒါအဖြဲ႔)၊ ေဒၚလွလွရီ (ဒါရိုက္တာ၊ ဥပေဒေရးရာကုစားေရးအဖြဲ႔ ျမန္မာ)၊ ေဒၚနီလာထြန္း (ပ့ဲကိုင္ေကာ္မတီဝင္၊ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္) ႏွင့္ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္ ( ဒါရိုက္တာ၊ မဇၥ်ိမ မီဒီယာ) တို႔မွ က်ား၊မ အေျချပဳ အျကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ၏ စြမ္းအားေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး တက္ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားအားေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

စာအုပ္မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးငယ္ရြယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ် ေရးကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအားေကာင္းတိုးတက္လာေစရန္ ဥေရာပသမဂၢမွေငြေျကးေထာက္ပံံ့ေသာ စီမံကိန္းအသစ္ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

မႏၱေလးျမိဳ့

              အဆိုပါ အခမ္းအနားအား ေမလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ေသာျကာေန႔တြင္ မႏၲေလးျမိဳ႕ရွိ Hotel Mandalay စံပယ္ျဖဴခန္းမ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္ စုစုေပါင္း ( ၁၂၃ ) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီ နာယကႀကီး ေဒါက္တာေဒၚယုယုေမ၊ EU Delegation မွ စီမံကိန္းတာဝန္ခံအရာရွိ Augustine Hti San တို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္မွ ေဒါက္တာေကသီျမင့္သိန္းမွလည္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဦးေတဇာစန္း (ယံုၾကည္ရာစာၾကည့္တိုက္အသင္း)မွ ဦးေဆာင္ကာ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေဒါက္တာေဌးေမာင္ (အမ်ဳိးသမီး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး) ၊ ေဒါက္တာေဒၚလိႈင္ယဥ္ႏြယ္ (အမ်ဳိးသမီး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး) ႏွင့္ ရဲမွဴးႀကီး မ်ဳိးဇင္ (လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး) တို႔မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္တြင္ ေဒါက္တာ ထက္ေဝဦး (က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္) မွ စီမံကိန္းအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ရွင္းလင္းခဲ့ျပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

EU စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ျခင္း မႏၱေလးျမိဳ့ ပံုရိပ္မ်ား

ေတာင္ၾကီးျမိဳ့

           ဥေရာပသမဂၢမွေငြေျကးေထာက္ပံံ့ေသာ အဆိုပါ စီမံကိန္းအသစ္ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားအား ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕၌ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္ စုစုေပါင္း(၇၅) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္၊ ဗမာတုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္ မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္မွပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္မွလည္းႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွွွ်ေရးကြန္ရက္မွ အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာႏွင္းေရႊဇင္လႈိင္ ႏွင့္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာထက္ေဝဦး တို႔မွ စီမံကိန္းအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ပထမႏွစ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ DCA-NCA မွ စီမံကိန္းညွိႏႈိင္းေရးမွွဴး မဇြန္ျဖဴလင္းမွလည္း CSO assessment အေၾကာင္း အနည္းငယ္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မည္သို႔ပါဝင္ႏိုင္မည့္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္တြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ အေသးစိတ္သိရွိလို္သည္မ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

EU စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ျခင္း ေတာင္ၾကီးျမိဳ့ ပံုရိပ္မ်ား

ဘားအံျမိဳ့

         ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ EU စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ျခင္းအား ဘားအံျမိဳ႕တြင္က်င္းပခ့ဲပါသည္။ ဦးေတဇထြဋ္လိႈင္ (ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္)ႏွင့္ ဦးေဇာ္မင္း ( ကရင္ျပည္နယ္၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး) တို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ INGO မ်ားႏွင့္ UN အဖြဲ႔မ်ားမွ တက္ေရာက္သူေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ရိွခ့ဲပါသည္။

                                      EU စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ျခင္း ဘားအံျမိဳ႕ ပံုရိပ္မာ်း

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕

           EU စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားအား ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ခန္းမရံဳးတြင္က်င္းပခဲ့ျပီး အခမ္းအနားသို႔ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္ စုစုေပါင္း(၁၄၄) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

                                        EU စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ျခင္း ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ပံုရိပ္မ်ား


လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

           ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ Gender and Labour Laws လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေဝးအား ဒုတိယအၾကိမ္က်င္းပခ့ဲျပီး အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ Gender အားထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Advocacy အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။

 
GEN ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ခ့ဲေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

           GEN-CU Acting Director မွ People in Need အဖြဲ႔မွ က်င္းပေသာ CSO Leadership Workshop ၏ စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးသူအျဖစ္ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကြန္ရက္၊ အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး စသည့္ က႑အသီးသီးမွ CSO ေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးမွ ၄င္းတို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအား မွ်ေဝခ့ဲပါသည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ၄၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခ့ဲၾကျပီး တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။

         GEN-CU Acting Director မွ နီေပါႏိုင္ငံ၊ ခတ္တမန္ဒူျမိဳ့တြင္International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific) မွက်င္းပေသာ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရိွ အမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲအား  ေမလ ၁၈ ရက္မွ ၂၀ ရက္ အထိတက္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ Gender ႏွင့္ အလုပ္သမား အေရးကိစၥမ်ားလုပ္ေနေသာ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ CSO အဖြဲ႔မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စသည္တို႔မွ တက္ေရာက္သူေပါင္း ၅၀ ခန္႔ရိွခ့ဲျပီး ၄င္းတို႔၏ က်ား၊ မေရးရာႏွင့္ အလုပ္သမားအေရးကိစၥမ်ားအား မွ်ေဝခ့ဲပါသည္။ GEN-CU Acting Director မွ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးသူအျဖစ္ပါဝင္ခ့ဲျပီး လက္ရိွ CEDAW Implementation ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားအခြင့္အေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။

        ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ GEN-CU National Adviser ႏွင့္ ပ့ဲကိုင္ေကာ္မတီဝင္တို႔မွ Myanmar Civil Society Partnership for Aid and Development Effectiveness (MCPAD) ၏ အစည္းအေဝးအား တက္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။ MCPAD သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ တြင္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ျပီး အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး ကူညီေပးမႈတို႔တြင္ ပါဝင္မႈျမင့္တက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ အဖြဲ႔အစည္း ၁၅ ဖြဲ႔ျဖင့္ ပ့ဲကိုင္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းခ့ဲျပီး GEN မွ ပ့ဲကိုင္ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ပါဝင္ခ့ဲသလို မႏၱေလးႏွင့္ ကခ်င္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ Focal အျဖစ္ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။

        ေမလ ၁၇ရက္တြင္ GEN-CU National Adviser မွ UNFPA မွ Ms. Laura Cecilia Londen (Assistant Secretary-General and Deputy Executive Director (Management)) ႏွင့္ Mr. Bjorn Andersson (Regional Director, Asia Pacific Regional Office (Bangkok)) တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ က်ား၊ မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္းအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၏ လစ္ဟာခ်က္မ်ား အားေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ Gender Equality and Women Empowerment Development Partners Group အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီႏွင့္ NSPAW စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းတြင္ UN agencies မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။

         ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ GEN-CU National Adviser မွ Mr. Mark Green (USAID Administrator) ႏွင့္ အစည္းအေဝးအား တက္ေရာက္ခ့ဲျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ားအလံုအေလာက္မရိွျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါဝင္မႈတြင္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား စသည္တို႔အား ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။

သတင္းမ်ား မွ်ေဝျခင္း

BRAC JPG SCHOOL OF PUBLIC HEALTH MPH International မွ Master of Public Health (2019-2020) အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူေနျပီး Scholarship မ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ျဖစ္ျပီး အေသးစိတ္ကို ေအာက္တြင္ Download ရယူႏိုင္ပါသည္။

Download MPH Flyer,

Download JPG School Public Health 2019 Prospectus International

Featured Resources 

"က်ား၊မ ေရးရာ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားခ့ဲရသူမ်ားအတြက္ ေပးအပ္လ်က္ရိွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွဝန္ေဆာင္မႈမ်ား" စာအုပ္အား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ လည္းေကာင္း Download ရယူႏိုင္ပါျပီ။

Download Myanmar Version                                       Download English Version


 

Copyright © 2018Gender Equality Network, All rights reserved.
You are receiving this email because you are part of the Gender Equality Network.

Our mailing address is:

Gender Equality Network

No(48), Room (6/A) New University Auenue Road

Bahan Township, Yangon

Rangoon 11201

Myanmar

 

 


Back