ပိုလွတ့ဲကမၻာ - 2018-01-26

ေတးဆို - ေမသူေက်ာ္

ေတးေရး - ယံယံ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး ထာဝရဖဲၾကိဳးျဖဴ သီခ်င္းဆိုျပိဳင္ပြဲမွ ျပိဳင္ပြဲဝင္ေတးသီခ်င္းမ်ားBack Edit