September 2018 Newsletter — 2018

 မဂၤလာပါ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလရဲ႕ သတင္းလႊာရယူဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္လို႔လာပါၿပီ... ယခု စက္တင္ဘာလတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ဟာ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ GEN ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚ ယံုုယံုုၾကည္ၾကည္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမဳပ္ၿပီး လုုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစုုရဲ႕ ပါဝင္မႈနဲ႔ ပံ့ပိုးကူညီမႈေတြ၊ GEN စတင္ေမြးဖြားလာကတည္းက ဒီကေန႔အထိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေငြေၾကး၊ နည္းပညာ၊ အၾကံဥာဏ္အားမ်ားျဖင့္ လက္တြဲပူးေပါင္း ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကပါေသာ အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ား၊  ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ား မပါဘဲ GEN အေနနဲ႔ ဒီေန႔လို ေအာင္ျမင္မႈေတြကုုိ ရရွိေလွ်ာက္လွမ္းလာႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ။ GEN အေနနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရတဲ့လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

 

ယခုလ လစဥ္သတင္းလႊာမွာေတာ့ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခ့ဲတ့ဲ GEN အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ ေဒၚတင္တင္လွ (ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ)၏ စကားလက္ေဆာင္ကို မွ်ေဝထားပါတယ္။ ေနာက္လမ်ားမွာလည္း GEN အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ CU ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မိမိတို႔၏ GEN ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳ စကားလက္ေဆာင္မ်ား ပါဝင္မွ်ေဝေပးပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။

 

ပထမဆံုးအေနျဖင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ အဖြဲ႔ဝင္အားလံုးအား ကံေကာင္းၾကပါေစလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါသည္။

ယခုလို စက္တင္ဘာလအတြက္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ ဝမ္းသာၾကည္ႏူးမိပါတယ္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကၽြန္မ ကၽြမ္းက်င္ရာ ဘာသာျပန္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းမွာ မိန္းကေလးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္သည့္ စိတ္မေကာင္းစရာ သတင္းမ်ားၾကားတိုင္း ကၽြန္မ သနားဂရုဏာသက္ရသလို စိတ္တိုိ စိတ္အေႏွာက္အယွက္လည္း မ်ားစြာျဖစ္ရပါတယ္။ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ဆီမွ NSPAW၊ CEDAW အစရွိသည့္ ဗဟုသုတမ်ားစြာကို ေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

 

ကၽြန္မအေနျဖင့္ ေနာင္တြင္လည္း က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္အား ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာ၊ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္စြာ၊ တစ္ခါတစ္ရံ မေပ်ာ္ရႊင္စြာ၊ တစ္ခါတစ္ရံ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ တစ္ေန႔ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရရွိလာမည့္အခ်ိန္ကို စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းသြားပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုပါသည္။

 

အားလံုး အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၿပီး ေတာက္ပတဲ့ အနာဂတ္တစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္….

 

 **************************************************

 

 GEN’s Highlights

 

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (ေတာင္ႀကီး)

အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္ေန႔၊၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ခ်ယ္ရီကြင္း ဟိုတယ္ (အမွတ္. ၁၁၉၊ ျမင့္မိုရ္လမ္း၊ ေညာင္ျဖဴစခန္း ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ ႏွင့္ DCA-NCA မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေသာ အဆိုပါအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၁၈)ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၇)ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၄၃ ဦး (က်ား ၆၊ မ ၃၇) တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

  

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ   (မႏၱေလး)  

 

အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား စက္တင္ဘာလ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃ရက္ေန႔၊၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ရတနာသိဂၤီဟိုတယ္၊ ၈၃ လမ္း ၂၆x၂၇ ၾကား မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ ႏွင့္ DCA-NCA မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေသာ အဆိုပါအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၂၁)ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၄၀)ဦး အပါအဝင္ လူဦးေရ (၄၄) ဦး (က်ား ၁၄၊ မ ၃၀) တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

 

 က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား

 

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားအား စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္၌ မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စံုညီစြာ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရဌာနာဆိုင္ရာမ်ား၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳပုဂၢိဳလ္မ််ား၊ သံရံုးမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား၊ က်ား၊ မ ေရးရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ား၊ Private Sector မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ UNOPS၊ NGOs ႏွင့္ INGOs မ်ားမွ တက္ေရာက္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

 

   

 CCL Training  

 က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ သံုးရက္တာ CCL Training အား ၂၀၁၈ ခုွႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ရက္၊ ၂၀ရက္ႏွင့္ ၂၁ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ ရံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ရံုးႏွင့္ နယ္ရံုးမ်ားမွ် ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

ထာဝရဖဲႀကိဳးျဖဴ ႐ုပ္႐ွင္ပြဲေတာ္"ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား

 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး (၁၆) ရက္တာ လႈပ္႐ွားမႈ၏ အစီအစဥ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ "ထာဝရဖဲႀကိဳးျဖဴ ႐ုပ္႐ွင္ပြဲေတာ္"ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားအား၂၇.၉.၁၈ (ၾကာသပေတးေန႔) တြင္ Orchid Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသည္ ႐ုပ္႐ွင္ပြဲေတာ္အတြက္ ႐ုပ္႐ွင္ကားမ်ား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ပညာေရးႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ 

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္မွက်င္းပေသာ ပညာေရးႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန့ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Melia Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေဒါက္တာေဇာ္လတ္ထြန္း (ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ုပ္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ပညာေရး သုေတသ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန) အပါအဝင္ သင္႐ိုးဌာနမ်ားမွ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းဘာသာရပ္အလုိက္ သင္ရိုးေရးဆြဲသူမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၉၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

 

GEN ၏ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားႏွင့္ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

GBV Emergency Preparedness & Response Training of Trainers

      GEN၏ Progr am Manager၊ Training Coordinator၊ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးႏွင့္ ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးတိုိ႔သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ International Rescue Committee မွ ျပဳလုပ္ေသာ GBV Emergency Preparedness & Response Training of Trainers အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။        

 

Community Consultative Meeting on Family Planning

GEN၏ အၾကံေပး  သည္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရ က္ေန႔၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Central Hotel Yangon၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Community Consultative Meeting on Family Planning အား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသ ည္။  

 Evidence Based Advocacy Development Workshop    

GEN၏ Program Manager သည္   CARE International in Myanmar မွ စက္တင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Evidence Based Advocacy Development Workshop တြင္ Guest Speaker တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး  PoVAW ဥပေဒေရးဆြဲေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ MNCW နည္းပညာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

Study Visit to India

GEN၏ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ Fair Wear Foundation မွ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ စီစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ "Study Visit to India" တြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ဤခရီးစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားအား အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ က်ား၊ မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ာ်းႏွင့္ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏို္င္သည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္  စီးပြါးေရးက႑၊ ကုန္သြယ္ေရးသမၼဂၢ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ (၁၃) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

 

Gender and Labour Workshop

 တစ္ရက္တာ Gender and Labour အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ Green Hill Hotel ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း (၂၂) ဦး (က်ား ၄၊ မ ၁၈) တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အလုပ္ခြင္အတြင္းရွိ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ တိုင္းတာႏိုင္ေသာ အညြန္းကိန္းမ်ားေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲြ႔၏ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။  

 

Women’s Forum Singapore 2018

GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ  “Women’s Forum Singapore 2018: Bringing worlds for inclusive innovation” အား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ စီးပြါးေရး၊ အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အျခားက႑မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖိုရမ္

GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ [ျမန္မာႏုိင္ငံ] (WLB) မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အင္းလ်ားလိတ္ဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖိုရမ္တြင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

 

Workshop on Standards for Living Arrangements and conditions for Domestic Workers

GEN၏ အၾကံေပး  သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရ က္ေန႔၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Sedona Hotel Yangon၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Workshop on Standards for Living Arrangements and conditions for Domestic Workers အား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသ ည္။  

Validation Workshop on the Strategic Note

GEN၏ နည္းပညာအၾကံေပးႏွင့္ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္းတို႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal ၌ UN Women မွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ Validation workshop on the Strategic Note, 2019-2021 အား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

UNFPA Workshop

    GEN၏ နည္းပညာအၾကံေပးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ လူဦးေရေလ့လာမႈ ဘြဲ႔ႀကိဳႏွင့္ ဘဲြ႔လြန္အစီအစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈအား အကဲျဖ တ္ကာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအား  ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈအသစ္မ်ားအား ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္ UNFPA မွ ျပဳလုုပ္ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြး  ပြဲအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။         

 

Meeting for Celebration of the 2018 16 Days of Activism 2018

 

GEN၏ နည္းပညာအၾကံေပးႏွင့္ Program Manager တို႔သ ည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္စင္တာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စံသတ္မွတ္ထားေသာ သတင္းစကားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းအား မတူညီေသာ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ််ာ်းအၾကားတြင္ တူညီေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ရရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဖြြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သံရံုးမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ UN အဖြြဲ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

Disability Inclusive Development Forum

  GEN၏ နည္းပညာအၾကံေပးႏွင့္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႈးတို႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kempenski Hotel ၌ လူမႈဝန္ထမ္း၊  ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ DFID တို႔ ပူးတြဲျပဳလုပ္ေသာ Disability Inclusive Development Forum အား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ မသန္စြမ္း ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏို္င္ေရးႏွင့္ မသန္စြမ္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအား အေလးထားေဆြးေႏြးေသာ စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။   

Gender Analysis of the Right to Citizenship in Myanmar

  GEN၏ နည္းပညာအၾကံေပးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Green Hill Hotel ၌ UNHCR ႏွင့္ UN  Women တို႔ ျပဳလုပ္ေသာ Gender Analysis of the Right to Citizenship in Myanmar အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သုေတသန အစီိရင္ခံစာ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္မွ်ေဝကာ ျပည္တြင္းရွိ အဓိကက်ေသာ အမ်ိဳးသမီး အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အျခား က်ား၊ မ ေရးရာ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဆိုင္ရာ က်ား၊ မ ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ GEN ၏ နည္းပညာအၾကံေပးသည္ စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ကာ ကာ်း၊ မ ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ား၏ အခန္း္က႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေလးေပးေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။     

 


Back