အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းျပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားပြဲအား ၂၀၁၈ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔၌ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ ယခုႏွစ္၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ PressforProgress "အမ်ဳိးသမီးက႑ျမင့္မားေရး အားလံုးဝိုင္းဝန္းတြန္းအားေပး" ျဖစ္ျပီး အခမ္းအနားတြင္ လူမႈေရးဝန္ၾကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းမွ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ အမွာစကားေျပာၾကားေပးခ့ဲျပီး အမ်ဳိးသမီးအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပဇာတ္မ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား၊ ေတးသီခ်င္း ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာက်င္းပႏိုင္ခ့ဲပါသည္။back