“က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အသိပညာေပး ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ - 2018-07-23

“က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အသိပညာေပး ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ”အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂၂)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ မနက္ (၉)နာရီမွ ေန႔လည္ (၁)နာရီအထိ UMFCCI (ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္)တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားအား အလုပ္သမား သမၼဂၢမ်ား၊ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား၊ ကြန္ရက္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၄၅၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ဇာတ္လမ္းတို ျပဇာတ္မ်ား၊ အေမးအေျဖက႑မ်ား၊ အျခားစိတ္၀င္စားဖြယ္ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

“Gender and Labour Campaign” was successfully held on Sunday, 22nd July at UMFCCI from 9:00 am to 1:00 pm. Around (450) people including labour unions, factory workers, network members, working group members, press and media attended and panel discussion, entertainment, short plays, Q & A session and other interesting agendas were included.

 


Back