ျမန္မာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ က်ား၊မ ေရးရာ-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား သုေတသန အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ Mizzima Media ႏွင့္ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ေသာ ဦးေဆာင္ျမင့္မားစြမ္းပကားႏွင့္ ျမန္မာ့အသိုက္အဝိုင္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စာအုပ္ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားအား ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃ နာရီမွ ၅ နာရီ အထိ ဆူးေလ ရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါပြဲတြင္ GEN အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ NGO/INGO, UN, Embassy, Media မ်ားမွ စုစုေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ေဒါက္တာေကသီျမင့္သိန္းမွ ၾကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားျခင္း၊ မဇိၥ်မ မီဒီယာမွ ထုတ္လုပ္ေရး မန္ေနဂ်ာ ေဒၚေအးသက္လိႈင္မွ "ဦးေဆာင္ျမင့္မား စြမ္းပကားနဲ႔ ျမန္မာ့အသိုက္အဝန္းထဲမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား" စာအုပ္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ Paul Minoletti (International Consultant) မွ "ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ က်ား၊မ ေရးရာ-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား" သုေတသနအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ထို႔ေနာက္ " အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဒၚနန္းျဖဴျဖဴလင္း(GEN)မွ moderator အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျပီး ေဒၚခင္မမမ်ဳိး (MIGS), ဦးခ်မ္းျငိမ္းေအာင္(COM) ၊ ေဒၚမြန္မြန္ေအာင္ (ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) ေဒါက္တာခ်ဳိလ့ဲေအာင္ (စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္) တို႔မွ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကျပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အေမးအေျဖမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။


back