အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး - ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ၏ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ “ထာ၀ရဖဲၾကိဳးျဖဴ သံခ်ပ္ျပိဳင္ပြဲ”ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႔၊ မေနာ္ရမၼံကြင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျပိဳင္ပြဲတြင္ သံခ်ပ္ ၈ ဖြဲ႔ (ေအာင္စံေမာင္၊ တမာရိပ္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔၊ ေစတနာမြန္၊ ကာဒုိင္း၊ မန္းေရႊျပည္မွသက္တန္႔ေလးမ်ား၊ ခင္မဒီ၊ ဥပေဒခ်စ္သူ ႏွင့္ United Women) မွ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အကဲျဖတ္ဒုိင္မ်ားအျဖစ္ ေဒၚလွျမင့္ (ခ) ေဒၚက်ည္းတန္ (သံခ်ပ္ပညာ႐ွင္၊ ေမာင္ေမာင္ဆိုေလ ထီး႐ိုး႐ွည္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔၏ နာယက)၊ ဦးသီဟ (ျမန္မာစာကထိက - ျငိမ္း) (သံခ်ပ္ပညာ႐ွင္၊ အပၸမာေဒန သမၼာေဒထ သံခ်ပ္အဖြဲ႔)၊ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း (က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ ပဲ့ကုိင္ေကာ္မတီ၀င္)၊ ေဒၚေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ (က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ ပဲ့ကုိင္ေကာ္မတီ၀င္)၊ ေဒၚစုစုငယ္ (က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ ပဲ့ကုိင္ေကာ္မတီ၀င္) မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အစီအစဥ္တြင္ အသိပညာေပးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပဇာတ္မ်ား၊ အေမးအေျဖက႑မ်ား၊ One Billion Rising ေတးသ႐ုပ္ေဖာ္အကမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အသိပညာေပး ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ပထမေန႔ရက္ ( ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္) တြင္ အခမ္းအနားကုိ ညေန ၅ နာရီတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖြဲ႔မွ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးသစ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ - မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး၏ ဥကၠဌ) မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုး (ဗဟို)၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးမိုး၀င္းမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ျပီး ၁၆ ရက္တာ လႈပ္႐ွားမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကုိယ္စား ေဒါက္တာေကသီျမင့္သိန္းမွ ျပိဳင္ပြဲက်င္းပရျခင္းအေၾကာင္းကုိ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျပိဳင္ပြဲပထမေန႔တြင္ (၁) ေအာင္စံေမာင္ (၂) တမာရိပ္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ ( ၃) ေစတနာမြန္ စေသာ သံခ်ပ္သံုးဖြဲ႔မွ အသီးသီး ယွဥ္ျပိဳင္တင္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယေန႔ရက္ ( ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္) တြင္ One Billion Rising ေတးသရုပ္ေဖာ္အကျဖင့္ အခမ္းအနားကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး ၁၆ ရက္တာ လႈပ္႐ွားမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကုိယ္စား ေဒၚခင္လွ (က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ ပဲ့ကုိင္ေကာ္မတီ၀င္)မွ ျပိဳင္ပြဲက်င္းပရျခင္းအေၾကာင္းကုိ ထပ္မံ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေတးသံရွင္၀င္းေနာင္ (ယဥ္ေက်းမႈသဘင္) မွ ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ King N Queen အဖြဲ႔ မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပဇာတ္မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ျပိဳင္ပြဲဒုတိယေန႔တြင္ (၁) ကာဒိုင္း (၂) မန္းေရႊျပည္မွ သက္တန္႔ေလးမ်ား (၃) ခင္မဒီ (၄) ဥပေဒခ်စ္သူ ႏွင့္ ( ၅) United Women စေသာ သံခ်ပ္ငါးဖြဲ႔မွ အသီးသီး ဆက္လက္ယွဥ္ျပိဳင္တင္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ မႏၱ ေလးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ- ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ “ထာ၀ရဖဲၾကိဳးျဖဴသံခ်ပ္ျပိဳင္ပြဲ” တြင္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ေပါင္း ၈ ဖြဲ႔ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရာ ပထမဆုကုိ ဥပေဒခ်စ္သူအဖြဲ႔မွလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဆုကုိ ကာဒိုင္းမွလည္းေကာင္း၊ တတိယဆုကုိ မန္းေရႊျပည္မွ သက္တန္႔ေလးမ်ားမွ လည္းေကာင္း ဆုခူးရရွိခဲ့ပါသည္။


back