၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆ ရက္တြင္ ထာဝရဖဲၾကိဳးျဖဴ သံခ်ပ္ျပိဳင္ပြဲအား ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၊စမ္းေခ်ာင္းသာကြင္း၌ က်င္းပခ့ဲျပီး လာေရာက္အားေပးသူေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရိွခ့ဲပါသည္။ အခမ္းအနားအား ဦးေမတၱာႏွင့္ ဦးအရိုင္းတို႔မွ အစီအစဥ္တင္ဆက္သူအျဖစ္ ပါဝင္ခ့ဲကာ ကေလးပါးစပ္၊ ျပည္သူ႔ေမာ္ကြန္း၏ ထာ၀ရအျဖဴ၊ ပဲ့တင္သံ(ဖ်ာပံု)၊ ပြဲခင္းသာ၊ တန္ခူးဘုရင္၊ ပစ္တိုင္းေထာင္၊ အားမာန္၀င့္ထည္သာကီႏြယ္စြယ္စံုသံခ်ပ္အဖြဲ႕ ၊အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ (တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ယဥ္ေက်းမႈ မဟာသႀကၤန္အင္အားစု)၊ ေကာင္းျခင္းမဂၤလာ "ေရႊျမန္မာ၊ ဒို႔ေျပ ဒို႔ေျမ စြယ္စံုအင္အားစု စသည့္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔မ်ားမွ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခ့ဲၾကျပီး ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)၊ ဦးဟန္ျမင့္၊ ဂီတာ ေဖဝင္း၊ ဦးထြန္းထြန္းဦး (၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔)၊ ေဒၚေနာ္ဖရီးရွာ ( ၁၆ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔) တို႔မွ ဒိုင္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဥပေဒ၊ပုဒ္မ မ်ားအေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္း၊ ယေန႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ မည္က့ဲသို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အေၾကာင္း၊ လြဲမွားေနေသာ အယူအဆမ်ားအေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူ အခြင့္အေရး မရရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ျပိဳင္ပြဲဝင္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔တိုင္းမွ တင္ဆက္သြားခ့ဲပါသည္။ ပထမဆုကို "အားမာန္ဝင့္ထည္သာကီႏြယ္စြယ္စံု သံခ်ပ္အဖြဲ႕" မွ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဆုကို "ျပည္သူ႔ေမာ္ကြန္း၏ ထာဝရအျဖဴ" သံခ်ပ္အဖြဲ႔မွ လည္းေကာင္း၊ တတိယဆုကို " ဒို႔ေျပဒို႔ေျမ စြယ္စံုအင္အားစု" သံခ်ပ္အဖြဲ႔မွ လည္းေကာင္း ရရိွခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါပြဲတြင္ သံခ်ပ္ျပိဳင္ပြဲႏွင့္ အတူ ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေနာ္သာဝါးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္ပညာရွင္မ်ားအသင္း အစည္းအရံုး(ဗဟို)၏ ဥကၠဌ ဦးမိုးဝင္းမွ ၾကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ေဒၚပန္စီထြန္းသိန္း ႏွင့္ ေဒၚစႏၵာသန္႔(၁၆ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔) မွ ထာဝရဖဲၾကိဳးျဖဴ သံခ်ပ္ျပိဳင္ပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အားေျပာၾကားျခင္း၊ အပ်ဳိေတာ္ယိမ္းအက၊ Kings N Queens အဖြဲ႔၏ ျပဇာတ္ႏွင့္ သန္းတစ္ေထာင္လႈပ္ရွားမႈ အက၊ ဇြဲဝတီ (Amazing Girls) အဖြဲ႔၏ ျပဇာတ္၊ ေမတၱာျမင့္ျမတ္ဟိန္း၊ ဟန္ဇာ မိုးဝင္းတို႔၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ ေဒၚနီလာထြန္း(၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႔) မွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္းစသည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပြဲလာေရာက္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ား၊ စကားသံမ်ားအား နားေထာင္ မွတ္သားျခင္း ႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။


back