Engaging Men Working Group Myanmar အဖြဲ႔ မွ က်င္းပေသာ ခ်စ္သူမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္ ကြင္းအမွတ္(၁) ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ က်ား၊ မ ေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အသိအျမင္ဖြင့္ရန္၊ ခ်စ္သူစံုတြဲမ်ားအၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ နားလည္မႈမ်ား ပုိမုိ ရ႐ွိလာေစရန္၊ က်ား၊ မ တန္းတူ မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အားေပးေနသည့္ လူမႈစံႏႈန္းမ်ား၊ တရားေသအစြဲမ်ား ေလ်ာ႔နည္းပေပ်ာက္သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ဂိမ္းကစားျခင္းမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အသိပညာေပး ျပခန္းမ်ား စသည္တို႔ျဖင့္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခ့ဲပါသည္။


back