တေးဆို - လမင်း

 

တေးရေး - Philip 

 

အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး ထာဝရဖဲကြိုးဖြူ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှ ပြိုင်ပွဲဝင်တေးသီချင်းများ