တေးဆို - နောနော်

 

တေးရေး - Daniel Saw

 

အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေး ၁၆ရက်တာ လှုပ်ရှားမှု အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျင်းပခဲ့သော "ထာဝရဖဲကြိုးဖြူ" MTV Album