ကိုဗစ်- ၁၉ ကာလအတွင်းတွင် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာသည့် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သောအားဖြင့် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်မှ ဖန်တီးထားသည့် ကာတွန်းပိုစတာလေးအား ဗီဒီယိုအဖြစ်လည်း ထပ်မံဖန်တီးထားပါတယ်။ ယခုလို အကျပ်အတည်းဖြစ်ပွါးနေသော အချိန်အတွင်းမှာ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများ မြှင့်တက်လာရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများကို ဖော်ပြပေးထားပြီး အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကို တွေ့ကြုံခံစားရပါက အကူအညီအထောက်အပံ့ရယူနိုင်မည့် နေရာများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

 

သင်နှင့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကို တွေ့ကြုံခံစားရပါက၊ တွေ့ကြုံခံစားနေရသူများရှိပါက တိတ်ဆိတ်မနေပဲ သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားအကူအညီရယူကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုလေးကို သဘောကျရင် Like လုပ်ပေးဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့နော်။ Share လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း အများပြည်သူလူထုထံသို့ ပိုမိုရောက်ရှိနိုင်စေရန် အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။

 

The Covid-19 and Domestic Violence is a graphic video clip developed by GEN in Aug 2020. The purpose of the video is to raise awareness of the root causes of domestics violence in pandemic situations and how to respond and prevent it for individually and as a community. I also provided hotline information.